در پاسخ به مقاله مصدق و نفت: مصدق؛ ویژگی ها عمل کردها
39 بازدید
محل نشر: فردوسی » مرداد و شهریور 1383 - شماره 20 و 21 (4 صفحه - از 50 تا 53)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی