آثار علی ابوالحسنی پیرامون مشروطه در بوته نقد
48 بازدید
محل نشر: معرفت » خرداد 1386 - شماره 114 (20 صفحه - از 147 تا 166)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار کوششی است در زمینه نقد و بررسی ساختاری و محتوایی اهمّ تألیفات پژوهشگر گرامی جناب آقای علی ابوالحسنی (منذر) پیرامون جریان شناسی عصر مشروطه و تبیین طیف بندی های موجود در آن. نگارنده در این مقاله ضمن ارج نهادن به زحمات ارزشمند جناب آقای ابوالحسنی پیرامون حوادث عصر مشروطه و زدودن غبارهای اتهام و تردید، تلاش می کند با امید به پویایی و ارتقای کمّی و کیفی کارهایی از این دست، نقاط ضعف و قوّت این تألیفات را بررسی نماید. کلیدواژه ها: مشروطه غربی، مشروطه اسلامی، مشروطه خواهان غرب گرا، مشروطه خواهان دین باور، مشروعه خواهان.