امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه فردی یا شأن حکومتى
49 بازدید
محل نشر: روزنامه قدس
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/6/3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی