ولایت فقیه از مسلمات فقه امامیه است
50 بازدید
محل نشر: روزنامه رسالت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382/2/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی